DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

10. JANUAR 2013

 

Referent: May-Britt

Deltagere: May-Britt, Stine, Kjeld, Lis, Tine, Dorte J, Helle, Britta,

Fravær: Dorte O, Nina

 

Dagsorden:

 

 

 1. Information:
  1. Formand

MB havde undersøgt børneattesterne og de skal kun rekv. En gang pr. person, med mindre bestyrelsen finder anledning til at gøre det igen. Vi blev derfor enige om at alle trænere og bestyrelsesmedlemmer udfylder en attest. MB sørger for at få dem udfyldt og indhenter underskrifter hen ad vejen.

Bowling der er nogle stykker som ikke kan på den aftalte dato. Vi prøvede i stedet den 1.2. (efterfølgende har det vist sig at alle kan, så den dato ligger fast)


b Udvalg m.fl.
Stine fortalte at proceduren for optagelse på hvalpeholdet var for tungt. Der var for meget skriven frem og tilbage mellem træner, Stine og HF-er. Vi prøver at finde en mere enkel løsning. 1. Gennemgang af sidste referat

Ingen punkter som skulle op igen


 1. Ansvarsfordeling
  De eneste ændringer der er på ansvarsfordelingen er trænere mm. Her fortsætter Helle (og er tovholder), Britta og Tine er med i udvalg

 2. Gennemgang af opgavelisten
  Der skal trækkes følgende opgaver ud af listen (hvilke så gør den meget overskuelig): trænerudd., telefonpenge, Kirsten Dalby, Tunnel til agility,bestyrelsesmedlemmer.

 3. Fordeling af Martins hundeførere
  Britta tager holdet på lørdag. Vi ser hvor mange der dukker op på holdet, nu hvor der skal betales nyt kontingent. Vi holder også øje med hvor mange der er tilbage på Christas og Susannes hold. Hvis der stadig er mange prøver vi at tale med Mette om hun evt. kunne tage hver anden uge og Britta så de modsatte uger.

Britta har et emne til ny træner, som har trænet i en anden afd. Han kan dog ikke i weekenderne. Vi talte om at det ville være rigtig godt i forhold til at tage kursushold hen over sommeren. Det vender vi tilbage til.

 1. Kommende aktiviteter:
  1. Nytårstaffel – Madindkøb mm blev fordelt.

  2. Hygge bowling
   Se ovenfor under formanden.

  3. 28. april trænerkursus i klubhuset
   Vi blev enige om at May-Britt skriver til Anette at vi ikke kan tage den 28. fordi der er konkurrence og at vi ikke kan stille med øvelseshunde/-fører.

 2. Det nye klubhus
  Vi ved pt. Ikke hvornår vi får mulighed for at flytte. De græsarealer som skal slås har forpagter på. Aftalen er ikke sagt op i tide og vi har ikke fået at vide over hvor lang tid den forpagtning strækker sig. Vi blev enige om at gøre noget mere ved vores nuværende klubhus. Ikke at vi skal renovere, men vi skal rydde op, flytte om, smide de gamle møbler ud og købe nye som vi kan tage med til det nye klubhus. Det kunne være at der var flere som ville komme i klubhuset hvis det var lidt mere indbydende.

Vi drøftede at tiden var inde til at skrue bissen lidt på i forhold til kommunen. Vi må have et møde vedr. arealer og containerne, og det skal ikke være med Hans Henrik i al fald ikke alene. Han må have Brian Ahlstrøm med. – Taler med Nina om hvordan vi lige gør det, da hun jo er kontakt personen.

 1. Årsplan
  Tages op næste gang.

 2. Eventuelt
  Næste møde den 7.2.2013 kl. 19.00 hos Helle som bor Tåstrup byvej 19, 4300 Holbæk.

 

May-Britt

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

7. FEBRUAR 2013

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Stine, Kjeld, Lis, Tine, Helle, Britta, Dorte O, Nina

Fravær: Dorte J

 

Dagsorden:

 

 

 1. Information:
  1. Formand
   Der er kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 12. februar på Osted Kro. Stine og Kjeld tager med

  2. Kasserer
   Vi har kun ca. 55 medlemmer efter årsskiftet. Nedgangen skyldes periodeforskydning på hvalpeholdet, og at Martins hold er nedlagt.

 

 1. Gennemgang af sidste referat

Referatet gennemgået.
Der er stadig vanskeligheder med at styre tilmeldinger og betalinger på hvalpeholdet. Betalingerne stemmer ikke med holdlisten. May-Britt og Stine taler med Torben den 24/2 og introducerer en fortrykt blanket, som hundeføreren skal udfylde og aflevere ved første træning.
Ny ansvarsliste udsendes                          Nina
Ny opgaveliste udsendes                           Nina

 1. Gennemgang af opgavelisten
  Stine har udarbejdet indstik til konkurrencehæfterne vedr. godkendelse, forsikring og vaccination

 2. Det nye klubhus
  Huset kan overtages nu – arealet der kan slås kan først frigives fra forpagter den 1. september.
  Første arbejdsweekend bliver den 9. og 10. marts kl. 8.00. Opslag             Stine
  Bestyrelsen mødes 3./3. ved huset, og planlægger arbejdet.
  Program: 8.00-9.00 morgenmad
  Rydde grund for vildnis og døde træer/buske
  Ordne terrassen
  Begge dage byder klubben på frokost.
  Pris på komfur med ovn                           Nina

  Opgaver til senere arbejdsweekends:
  Male huset
  Reparere vejen
  Ordne P-areal
  Rengøring
  Møblering

 3. Årsplan
  Marts                               Landsmøde
  24. marts                         Trænermøde kl. 11
  9./10. april                       Aftentræning starter
  26. maj                            Kredskonkurrence
  26. juni                            Sommerafslutning og indvielse af klubhus
  6./7. august                     Start efter sommerferien
  21./22. september          Weekend træning
  10. november                 Lokalen
  30. november                 Juleafslutning og generalforsamling


 4. Eventuelt
  Næste møder:                 den 27.3.2013 kl. 18.00 hos May-Brit
                                            den 18.4.2013 kl. 19.00 hos Britta

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

4. APRIL 2013

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Stine, Kjeld, Lis, Tine, Dorte J, Britta, Dorte O, Nina

Fravær: Helle

 

Dagsorden:

 

 

 1. Information:
  1. Formand
   der er kommet en henvendelse fra Poul Kaas omkring at bruge det ny klubhus til en fotoklub. Han henvises til kultur og fritid.

  2. Kasserer
   Økonomien uændret.
   vi er blevet tilbudt en græsslåmaskine (traktor) gennem Torben Elmedal. Vi køber den og sætter den gamle til salg.
   Vi køber to bord bænkesæt gennem MBs arbejde. De er nu til 2.200 kr. pr. stk. inkl. moms.

  3. Kredsbestyrelsesmøde
   Ikke noget at bemærke. Kjeld og Stine var af sted.

 

 1. Gennemgang af sidste referat

Referatet gennemgået.

 1. Gennemgang af opgavelisten
  Listen gennemgået og revideret

 2. Det nye klubhus

  Indvielse rykkes til juleafslutningen da vi først har arealerne til 1. januar
  Den officielle holdes med presse mm til nytårstaffel den 19. januar 2014

  Opgaver til senere arbejdsweekends:
  Male huset – Nina skaffer maling og hvad der i øvrigt skal til.
  Tremmer for vinduerne – Christa har talt med en hundefører Ove, som gerne vil sætte tremmer op. Tine får bekræftet aftalen.
  Reparere vejen – Linda har talt med nogle fra kommunen, som måske kan fixe den. Kjeld får bekræftet.
  Ordne P-areal – Slås i første omgang. Hvis det viser sig at være meget vådt, må vi have stabil på.
  Rengøring – venter til indvielse
  Møblering – venter til indvielse
  skilt ved vejen – vi flytter det vi har ved gamle klubhus når vi flytter officielt
  Oprydning gammelt klubhus – venter til redskabsskur er bygget
  Der skal tegnes træskur og søges byggetilladelse - Kjeld
  Pladsen under skur skal jævnes og stabiliseres – gøres når byggetilladelse foreligger

 3. Konkurrence
  Dommere 4 B dommere og 2 C dommere Skriv til Erik Danielsen efter den 19. april med deltagerantal og fordeling af øvelser. erik.danielsen@stofanet.dk
  Sporlæggere Tine Bergmann, Steen Hansen 29683802 (ok), Lis spørger Paw
  Sporarealer – afklares med Vibeke den 10. april
  Figuranter Linda (ok) mangler en – Britta spørger
  Program laves af Stine
  3 Hjælpere – Pia Schwartz tlf. 28689062 (ok) Britta spørger Martine og Søren
  Køkken Spørg Lis A og Christa 22899104 (ok)
  Gaver til dommere og sporlægger købes efter næste bestyrelsesmøde
  Stine, Lis og Nina mødes med Vibeke den 10. april efter træning.

 4. Holdene
  Britta skal have afklaret med Mette omkring det fælleshold der blev aftalt på trænermødet.

 5. Møde med jagthundeklubben som vi skal dele hus med. Den 18. april kl. 19 i nyt klubhus MB og Nina


 6. Eventuelt
  Næste møder:                 den 25. april 2013 kl. 19.00 hos Britta, Ellelunden 18, 3630 Jægerspris
                                            den 16. maj i nyt klubhus

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

16. MAJ 2013

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Kjeld, Lis, Tine, Helle, Britta, Dorte O, Nina

Fravær: Stine, Dorte J

 

Dagsorden:

 

 

 1. Information:
  1. Formand
   Lokaliteter til træneruddannelse er fundet af Annette Knudsen, alt er på plads

  2. Kasserer
   Kjeld har tegnet et redskabshus. Det er 4X6 meter. Vi bygger det selv (det kan Kjeld!)
   Kjeld regner på prisen på huset. Tages med til næste møde.
   Økonomien uændret. Vi er kun 65 medlemmer p.t.


 2. Gennemgang af sidste referat

Referatet gennemgået.

 1. Gennemgang af opgavelisten
  Listen gennemgået og revideret

 2. Det nye klubhus
  1.  MB informerede om mødet med Korthårsklubben (se også referat af mødet)
  2.  Gang i aftalen med kommunen
   MB har talt med Hans Henrik. Hvis der ikke sker noget inden for 14 dage, rykker MB for en afklaring.


 3. Sommerafslutning 26/6
  Stine Laver opslag i kopi fra sidste år. Skal være klar uge 23. Opslag sendes pr. mail til MB, som udskriver nogle stykker i A3 som hænges op i klubhuset.
  Aktivitet: Vi spørger Emilie Lyngholm om hun vil give en opvisning i dogdancing med en efterfølgende instruktion i nemme øvelser. Nina spørger gennem Vibeke.
  Lis A spørges om hun vil det samme med tricks.


 4. Drøftelse af DCHs etiske regler
  Sendes pr. mail til alle trænere - MB

 5. Holdene
  Forslag om at Britta tager et unghundehold som kører 10-12 gange 2X årligt april-juni og august-oktober. Britta overvejer muligheden.
  Opslag på hjemmesiden at opstart efter sommerferien er den 6/7 august. Stine


 6. Eventuelt
  Næste møder:                 den onsdag den 12. juni 2013 kl. 18.30 i nuværende klubhus
                                            den 15. august 2013 kl. 19.00 i nyt klubhus

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

15. AUGUST 2013

 

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Kjeld, Lis, Tine, Helle, Britta, Nina

Fravær: Dorte J, Dorte O, Stine

 

Dagsorden:

1. Info

2. gennemgang af ref. fra sidst

3. opgaveliste

4. Aktiviteter resten af året.

5. Status på klubhuset - plan for indflytning og afvikling af det gamle.

6. Konkurrencer 2014

7. Eventuelt.

 

 1. Information:
  1. Formand
   Ikke noget nyt. Kan måske sælge havetraktor. Bud fås.
   Vi har brug for flere nøgler til klubhuset. Kjeld får lavet et antal til bestyrelsen og trænere 15 i alt.
  2. Kasserer
   82 medlemmer.
   Et lille overskud, men kun indtil vi betaler for maling mm. til klubhuset.

 2. Gennemgang af sidste referat

Referatet gennemgået.

 1. Gennemgang af opgavelisten
  Listen gennemgået og revideret

 2. Aktiviteter resten af året
  22/9 Trænermøde gl. klubhus kl. 12.00 med let frokost
  10/11 Lokalen
  30/11 Juleafslutning og generalforsamling
  Ingen årsfest i år – der er ingen interesse blandt medlemmerne.

 3. Det nye klubhus
  1.  Plan for indflytning nyt klubhus
   Første prioritet er at få bygget redskabsskur. Kjeld sender overslag på prisen, og Nina kontakter kommunen for kontaktpersoner til ansøgning af opførslen.
  2.  Plan for afvikling gammelt klubhus
   Vi tager kun det med som vi ønsker at beholde. Resten lader vi stå i huset, til fjernelse i forbindelse med nedrivningen.
  3. ”Husregler” er udarbejdet og bliver hængt op i huset.

 4. Kreds konkurrence 2014
  Vi tilbyder 16, 23 eller 30 marts med klasse C og B

 5. Eventuelt
  Christa har sendt nogle punkter til bestyrelsen:
  1. Vigtigt at indbydelser til arrangementer kommer i god tid. Bestyrelsen er enige, vi skal gøre det bedre.
  2. Ønske om fællestræning på tværs af holdene. Tages med på trænermøde
  3. Helle Mulvad tilbyder at afholde et medlemsmøde med tema dæmpende signaler. Bestyrelsen kontakter Helle for aftale om form og dato.
  4. Mette Lorentzen tilbyder at holde et Rally kursus. Bestyrelsen kontakter Mette for form og dato.
  5. Susannes og Christas hundeførere tilbyder deres hjælp i forbindelse med arrangementer. Det er vi meget glade for, og vil spørge næste gang.

  Næste møder:
  Onsdag den 2. oktober kl. 19.00 nyt klubhus
  Onsdag den 30. oktober kl. 19.00 nyt klubhus

Referent: Nina

Deltagere: May-Britt, Stine, Tine, Helle, Dorte J, Nina

Fravær: Dorte O, Kjeld, Lis, Britta

 

Dagsorden:

1. Info

2. gennemgang af ref. fra sidst

3. opgaveliste

4. Aktiviteter resten af året.

5. Status på klubhuset.

6. Eventuelt.

 

 1. Information:
  1. Formand
   MB har overtaget hvalpetilmeldingerne, og har fundet en acceptabel måde at håndtere det på. Evalueres løbende.
   Der er afholdt trænermøde. Desværre ikke så stor interesse, kun ca. halvdelen af trænerne møder op. Separat referat rundsendt.
  2. Kasserer
   Keld havde meldt afbud, men sendt regnskab forud for mødet. Den økonomiske situation uændret = OK.

 2. Gennemgang af sidste referat

Referatet gennemgået.
Planlægning af medlemsmøder tages op til næste år, men fokus på de forslag der er kommet fra medlemmer.

 1. Gennemgang af opgavelisten
  Listen gennemgået og revideret

 2. Aktiviteter resten af året

  10/11 Lokalen
  Klasser: C+B+Agility. Stine har sat opslag på hjemmesiden og i klubhuset
  Stine skaffer dommere.
  Nina spørger Vibeke om hun vil være sporlægger. Alternativt spørger Stine Micahel Glamsø.
  Nina spørger om sporareal ved det ny klubhus.
  Dorte J spørger Lis A og Martine om de vil være figuranter.
  MB sørger for morgenmad og frokost.
  Kjeld sørger for pokaler. 1-2-3 i alle tre klasser (afhængig af antal deltagere)

  30/11 Juleafslutning
  Stine har lavet opslag til hjemmesiden og klubhuset.
  Der er almindelig træning på dagen. Lørdagshold opfordres til at træne søndag.
  Efter træning er der gløgg og æbleskiver kl. 11, uddeling af pokaler og efterfølgende generalforsamling
  30/11 Generalforsamling
  Beretning rundsendes af MB til kommentarer

 3. Det nye klubhus
  1.  Ansøgning om byggetilladelse af redskabsskur.
   Vi har modtaget kvittering for modtagelse af ansøgning. Der er vældig lang sagsbehandlingstid i kommunen ca. 12 uger, hvilket betyder at det kan forsinke vores fraflytning fra nuværende klubhus. Nina kontakter Hans Henrik for en løsning af denne problemstilling.
  2.  Tremmer for vinduerne.
   Det er besluttet IKKE at sætte tremmer for vinduerne alligevel.
  3. ”Husregler” er hængt op i huset.

 

 1. Eventuelt
  Helle har kontaktet trænere for interesse for uddannelses-/inspirations dag med ”Minddog”. Når vi ved om der er interesse, besluttes arrangementet.
  Pokaler indkaldes til næste møde, hvor der skal være et punkt på dagsorden omkring tildeling af pokalerne. MB indkalder pokalerne fra medlemmerne.
  Næste møde: onsdag den 30. oktober kl. 19.00 nyt klubhus

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

30. OKTOBER 2013

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Britta, Kjeld, Nina

Fravær:          Lis, Stine, Tine, Helle, Dorte J. Dorte O

 

Dagsorden:

1. Hangaren

2. Lokalkonkurrencen

3. Generalforsamling

4. Evt.

 

 1. Taget er blæst af hangaren i stormen.
  MB har talt med kommunen, og har presset på for at få en ordning på hvor vi kan gøre af vores materiel.

Indlæg skrives på hjemmesiden så interesserede kan se at vi tager action. MB giver input til Stine

Materiel: hvad der kan tåle at være der, sættes i bunkeren. Agility materialer samles på terrassen og pakkes under en presenning. Tunneler stilles i mellemgangen i klubhuset.

I kommende weekend flyttes et antal af de bedste borde og stole. Sofa mm køres på omladestationen.

Nina informerer korthårklubben.

Skiltet ved vejen skruer Kjeld ned. Skal have klistret reflekser på.

Britta laminerer ”ikke-hunde-lorte” skilte til opsætning ved nyt klubhus


 1. Lokal konkurrencen rykkes til foråret – der er kun 5 B hunde og 1 agility hund tilmeldt, og situationen med hangaren taget i betragtning er det fornuftigt.

Stine giver Rikke besked om at hun ikke behøver møde op.
MB giver trænere og hundeførere besked med en fællesmail.
Kjeld giver Agilityhundefører besked.


 1. Generalforsamlingen:
  Britta og Kjeld medbringer ovn
  Nina medbringer kogeplade.
  Gryder medtages fra Hangaren.

Torben Elmedal spørges om dirigentposten.

 1. DCH mærker.
  Britta har optjent sølvmærket. Bestilles til udlevering på generalforsamlingen. Kjeld køber mærket og diplomet.

Helle rykker de 4 trænere der ikke har svaret på forespørgslen omkring minddog kursus.

Linda efterspørger svar på sine henvendelser på mail – dels på figurantkursus. Dels på tilbud om hjælp til konkurrence. MB svarer på 1. Vi beklager meget den manglende respons.

Næste møde onsdag den 20. november kl. 19.00 i klubhuset.
Planlægning af generalforsamling
Der skal planlægges nyt trænermøde først i det nye år