Beretning 2012

Det første der skete i 2012 var at vi afholdt nytårskur. Vi mødtes på en god dejlig januardag. Gik en lang tur sammen og endte med frokost i klubhuset. God tilslutning og en rigtig god formiddag.

 

Vi er i 2012 kommet op på 138 medlemmer. Størstedelen af medlemstallet fremkommer dog ved at der kommer en del medlemmer ind via hvalpeholdene.

 

Bestyrelsen

Vi fik valgt nye til bestyrelsen, men desværre fratrådte Jimmy Slagelse umiddelbart efter generalforsamlingen og Michael Damkjær fratrådte i april måned, begge af arbejdsmæssige årsager. Det har betydet af vore suppleanter har været særdeles aktive i bestyrelsen.

Generelt har det været et godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Trænere

Jeg vil gerne takke såvel nuværende som tidligere trænere for det store arbejde de gør i det daglige. Bestyrelsen sætter stor pris på det og for at passe godt på jer, har vi netop foreslået at I holdes kontingentfri, så længe I er aktive og har hold.

 

Det er jo dels generelt i samfundet og også her, at folk får mindre og mindre tid til at udføre frivilligt arbejde. Der er trænere som er stoppet fordi de er kørt trætte og har svært ved at få familielivet til at hænge sammen når man skal bruge mange timer på træningsbanen. Faktisk kunne vi være en langt større forening, hvis vi havde flere trænere.

Mette har bedt om ”orlov” dvs. at hun ikke har hold, men heldigvis træder hun til som vikar på forskellige hold. Vi glæder os selvfølgelig til at hun igen har mulighed for at have eget hold.

Vi har dog fået uddannet to trænere i år, som også er kommet i gang med at have egne hold – Martin og Susanne og derudover Linda, været i gang som aspirant, og går lige straks skal i gang med sin træner uddannelse, men allerede ud over at være i praktik har hun også er hoppet ind som vikar.

Torben har været uddannelsesansvarlig i det forløbne år og har sammen med sit uddannelsesudvalg – som vist består af ham selv og Helle – lavet et godt forberedelsesprogram til trænerudd. Som jeg også ved at Linda har været glad for.

 

Hvalpetræning

Vi har indført løbende indtag på hvalpeholdet. Dvs. at vi ikke starter et 12 ugers forløb op to gange årligt, men når folk ringer om deres nye hvalp, så kan de starte næste træningsdag. Dvs. de 12 gange bliver med individuel afslutning. Det er Torbens store fortjeneste at det har kunnet lade sig gøre. Ideen var at hvalpene så kunne sluses over i kursus-/unghundehold, men pga trænermangel kan vi pt. Kun tilbyde hvalpetræning, indtil der bliver plads på de øvrige hold.

 

Hold

Af øvrige hold har vi 1 A-B-hold, 3 og en sjat af C-hold (sjatten er at Linda har overtaget de sidste 3 fra Mettes hold) og så er der selvfølgelig også 2 hold til Agility – begyndere og trænede.

 

Medlemsmøder

Vi har afholdt to medlemsmøder. Et om servicehunde med Dil Bredholt, hvor ikke mange medlemmer mødte frem, et efter sommerferien med arbejdende hunde indenfor skat, det var heller ikke helt så godt besøgt. Vi håber at det var et tilfælde for bestyrelsen mener stadig at det er en god måde at holde medlemsmøder på.

 

Konkurrencer

Vi har holdt lav profil i år. Vi vidste at der ville blive en del omkring klubhuset, men vi har da holdt lokal konkurrence, som var meget hyggelig og god, men deltagelsen var ikke specielt stor. Især ikke fra C-holdene.

 

Juleafslutning og sommerafslutning

Både juleafslutningen sidste år og sommerafslutningen i år var der god tilslutning til og det var nogle gode timer. Sig også et par ord om afslutningen lige før generalforsamlingen.

 

Årsfesten

Det tyder på at vore medlemmer møder frem til arrangementer som har med deres hunde at gøre, men de mere sociale ting som f.eks. årsfesten, så er tilslutningen mere end minimal. Sidste år bad generalforsamlingen os om igen at forsøge at få årsfesten i gang, men atter var tilslutningen ud over bestyrelsen på 6 incl. Et par ægtefæller. Vi synes ikke at årsfesten er en bestyrelsesfest. Her skal være uddeling af pokaler og rosende ord til de som har gjort et stykke arbejde. Det kræver at en del af dem er tilstede, ellers virker det ikke rigtigt.

 

Nyt klubhus

Det nye klubhus har betydet en hel del mødevirksomhed, men er nu ved at være på plads. Der er skrevet kontrakt, men der er fortsat enkelte ting som lige skal undersøges og vi må sige at den kommunale side af dette, i særdeleshed Teknik og miljø ikke ligefrem arbejder hurtigt. Vi har fået nøgle. Skydeklubben skal dog lige tømme for de sidste ting de har, så vil vi have mulighed for at rykke ind. Der skal ryddes krat. Der skal males indvendig og udvendig (kommunen har strakt sig til at betale 5,500 kr. til maling, resten må vi selv betale). Der skal laves overdækning og der skal stilles to skibscontainere op til opbevaring af materialer og havetraktor. Disse skibscontainere skal inddækkes i træ, så de falder mere ind i naturen. Ellers må vi nok sige at vores arealer er noget større end nu. Mere end det dobbelt i m2 i alt 19.000. Vi kan selvfølgelig også bruge de omkring liggende arealer, men de 19.000 er dem vi kan slå græs på – OG de er uden mulvarpeskud i al fald indtil videre.

 

Straks i det nye år vil den nye bestyrelse komme med en plan for istandsættelse og flytning og vi håber selvfølgelig på at der er mange som vil give en hånd med – og det ved jeg der er for der er allerede folk som har sagt til.

 

Ellers vil jeg slutte med at sige tak til alle de som har gjort en indsats – træner og aspirant, bestyrelse, Gunhild for at holde orden på rummet her og ikke mindst til jer som har valgt at være medlem hos os.

Jeg håber vi får valgt en god bestyrelse, at vi får en god fremtid i det nye klubhus.

 

Til allersidst, så vil jeg gerne uddele pokaler til vores 25 års jubilar for 2012. Det er en person som ikke bare har været medlem i 25 år, men som også har gjort en kæmpe indsats. Hun har været Danmarksmester i E-klassen, har siddet i en årrække i bestyrelsen og virker stadig som træner – Vibeke Gyldenkærne.

 

May-Britt november 2012