Rally-Lydighed

 

Holdet er for begyndere og let øvede. Man møder 10 min. før træning begynder og hjælper med at sætte skilte op og vi slutter 10 min. før, for at rydde op efter os. Når banen er sat op gennemgår vi den uden hund. Desuden vil der blive sat ekstra skilte mm. op, til at træne enkelt øvelser.

Ligesom på andre hold i DcH, opfordre vi meget til at gå til konkurrencer, og det er det vi arbejder hen imod, men det er ikke noget krav.

Vi træner i alt slags vejr, så hav nogle fornuftige sko på og tøj til lejligheden.

Alle kan være med. Vi optager dog ikke hunde af racer fra forbudslisten, men ellers er alle hunde velkomne uanset race/blanding.

Rally-Lydighed er en sport der er opstået som opvarmning for hunde til lydighedskonkurrencer. Der er 10-20 skilte på en bane i forskellige sværhedsgrader alt efter hvilken klasse banen er lavet til.

Der er 5 klasser: Begynder, Øvede, Ekspert, Champion og åben klasse.

Hele sporten handler om det gode samarbejde mellem hund og hundefører. Alt er tilladt (næsten), du må opmuntre og belønne din hund under øvelserne, og i de 2 første klasser må du klappe på låret. Begyndere skal have deres hund i line, men den skal føres slapt. Man kan begynde til Rally-Lydighed tidligt med sin hund, men den skal dog helst have gennemgået noget grundlæggende lydighedstræning. Der er i begynderklassen ikke løse hunde, så det er ikke noget krav at hunden skal kunne gå løs. Fri ved fod er påkrævet i de øvrige klasser.

 

Forløbet på holdet: Sommerhalvåret, tirsdag kl. 18.00 - 19.00. Vinterhalvåret, lørdag kl. 8.30 - 9.30.

Prisen for træningen er 1100kr. som dækker årskontigent samt træningsgebyr. For medlemmer af DcH Holbæk som i forvejen træner på et hold er prisen 200kr. Tilmelding er bindende!

Beløbet indbetales på Reg. nr.: 1551, Kontonr.: 6692702. Husk navn og hold på indbetalingen.

Det er muligt at få en prøvetime, kontakt træner Rikke Povelsen.
Al træning i DcH tager udgangspunkt i den positive forstærkning- kort fortalt handler det om at belønne den ønskede adfærd og ignorere den uønskede adfærd.

Husk at medbringe gyldig vaccinationsattest samt forsikring, til første træningsdag!

Kontakt træner Rikke Povelsen, mobil 4243 9435, email rcp.dch@gmail.com, for yderligere information eller tilmelding.

Konkurrenceprogram.

 

En ring til Rally lydighed skal være mindst 12½ x 15 meter og højst 18 x 30 meter. En størrelse på 18 x 25 meter anbefales. Underlaget skal være jævnt, skridsikkert og uden huller eller knolde.

Hundene skal være fyldt 10 måneder.

Klasser.

I DcH konkurreres i følgende officielle klasser:

Begynder, Øvede, Ekspert, Champion og Åben klasse.

Kun resultater opnået ved kreds-/landsstævner tæller med til DM.

På en stævnedag kan en hund (uanset fører) kun deltage 1 gang i den klasse den er kvalificeret til samt i åben klasse.

Arrangøren kan vælge IKKE at afvikle klasser med kun én deltager. I så fald skal den tilmeldte have besked inden stævnedagen og gives mulighed for at deltage i en lavere klasse udenfor konkurrence for at kunne opnå udtagelsespoint i åben klasse.

Rally begynder klasse.

Alle øvelser gennemføres med line på hunden og alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Linen skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til kunne holdes tilstrækkeligt løst.

Begyndeklassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 5 stationære øvelser.

Rally øvede klasse.

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang.

Øvede klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klassen.

Rally ekspert klasse.

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Der må være to spring i denne klasse. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang.

Ekspertklassen har mellem 16 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klasse og min. 3 øvelser fra ekspert klassen. Mindst 2 højrehandlede skilte og max 4 højrehandlede skilte, dog max 2 højrehandlede i træk.

Rally champion klassen.

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang.

Championklassen har mellem 18 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 4 øvelser fra øvede klasse, min. 1 øvelse fra ekspert klassen og min. 5 øvelser fra championklassen, min. 4 højrehandlede skilte og højst 3 øvelser der højrehandles i træk.

Rally åben klasse.

Denne klasse er for alle. Klassen giver udtagelsespoint til DcH DM, hvis teamet stiller til start i en anden klasse ved samme stævne på mindst kredsplan.

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift.

Åben klassen har mellem 15 og 18 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 8 stationære øvelser og indeholder 4 – 8 øvelser fra begynderklassen, 4 - 5 øvelser fra øvede klasse, 2 - 4 øvelse fra ekspert klassen og 2 - 4 øvelser fra championklassen.

Der er intet pointkrav for at bestå klassen, men et IB giver ikke udtagelsespoint til DM.

 

Oprykninger.

Fra begynder- og øvedeklassen skal oprykning til næste klasse ske, hvis teamet får et resultat på 100 point eller har opnået 90 point eller derover ved 3 stævner under mindst 2 forskellige dommere.

Oprykning fra begynderklassen kan ske ved at bestå 3 gange med mindst 70 point under mindst 2 forskellige dommere.

Oprykning fra øvedeklassen kan ske ved at bestå 3 gange med mindst 85 point under mindst 2 forskellige dommere.

Fra ekspertklassen skal oprykning til næste klasse ske, hvis teamet har opnået 95 point eller derover ved 3 stævner under mindst 2 forskellige dommere.

Oprykning fra ekspertklassen kan ske ved at få et resultat på 100 point.

Mindst 2 af stævnerne skal være kreds- eller landsstævner.