Generalforsamling d.25 november 2018

 

Referent: Tine

 

1.Valg af dirigent

 

Susanne Kragsaa valgt.

 

2.Formandens beretning- vedhæftet

 

Beretning godkendt

 

3. Indkomne forslag.

 

Under dette punkt en længere snak om den situation klubben(erne)/foreningen står i, da der er mangel på trænere, dommere, og folk til at arrangere afholdelse af konkurrencer generelt.

 

Torben Elmedal havde nogle betragtninger som gik på at hundeførere som bliver grebet af konkurrence ånden også bliver mere engagerede og måske på sigt vil være træner.

 

Kim Olin mente at de dygtige hundeførere som går til konkurrence skal ”yde for at nyde” og mener at det er vigtigt at blive ved med at tage problem stillingen op.

 

Der er meget få længere varende medlemsskaber, og derfor ofte de samme som trækker læsset.

 

Lene: Der bliver gjort en stor indsats for at få medlemmer til at blive engagerede, men det er en anden type mennesker som deltager i foreningsliv end tidligere, og uden den samme ”ånd” og Nina nævner i den forbindelse at der er blevet afholdt mange arrangementer, men at tilslutningen er ringe.

 

Torben tilbyder sin hjælp som dommer i interne prøver, og med at finde arealer til konkurrencer.

 

 

 

Der er nogle vedtægts ændringer som er bestemt fra lands og kreds bestyrelsen, og dette er formuleringer uden egentlig indholdsændring.

 

 

 

4.Regnskab.

 

Der er overskud på drift, dette er til dels fordi at der stadig afventes godkendelse på udbygning.

 

Der er planlagt en del større poster, bl.a. større plæneklipper, udbygning af skur mm.

 

Det er planen at bruge ca. 70 000 kr. af indestående.

 

Kredsen har tilbagebetalt overskud ca.7000 kr.

 

Budget godkendt.

 

 

 

5. Fastsættelse af træningsgebyrer og kontingent.

 

Ændring består i at prisen pr. ekstra hold/hund er fastsat til 200 kr. (udover de 1100 som dækker over betaling til lands/kreds og træning på et hold med en hund.)

 

”Fokushold”800 kr. for 12 timer, som betales uanset øvrige hold.

 

Ændring godkendt.

 

 

 

6. Telefonpenge.

 

Uændret /godkendt.

 

 

 

7.Valg af formand. Lene Larsen ikke på valg.

 

8.Valg af kasserer: Nina Knudsen genvalgt

 

9. Valg af bestyrelses medlemmer: Tine Larsen genopstiller ikke, Susanne Kragsaa fratræder.

 

Mitzi Carstensen valgt.

 

10:Valg af suppleanter: Conni Helsted Nielsen, og Dorthe Olin valgt

 

11. Valg af revisorer: Linda Christensen og Kjeld Schrøder valgt.

 

12. Valg af revisorsuppleanter: Annette Thøgersen og Anne Marie Mess Valgt.

 

13. Linda ønsker en gasgrill, Bevilget.

 

 

 

 

Formandens beretning 2018 - generalforsamling den 25.11.18

 

Det er nu mit første år som formand der er vel overstået.

Det har været et år uden de store bump på vejen og så alligevel, jeg ved ikke helt om der er sammenfald mellem mit virke som formand og at vi i dag må sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer.

Nej, bare rolig, der er ikke noget drama over deres afgang men det kommer jeg tilbage til.

At året er gået så smertefrit som det er, skyldes i høj grad May-Britt. Som jeg vil sige en stor tak til.

Godt nok er May-Britt ikke længere formand men hun er i højeste grad stadigvæk med til at trække læsset.

På lands- og kreds plan er udviklingen god, der er en svag tilgang af medlemmer, dog mangler der dommere og i næsten alle klubber, trænere hvilket også er gældende for os. For vores eget vedkommende kan jeg sige at Kim trækker sig som dommer fra årsskiftet.

Af faste hold har vi til næste år:

 • Kursushold, hvalp der starter op 3 gange om året.

 • Kursushold, lydighed der starter op 3 gange om året.

 • 2 Agility hold

 • 1 C-hold samt et D-hold.

 • 1 Familiehundehold

 • 2 Rally hold

 • 1 A-B-E hold

  Kursusholdene er en succes. Det er overskueligt for nye hundeførere at binde sig til en begrænset periode. Så havde vi flere instruktør ressourcer kunne vi sagtens gennemføre flere kursushold.

  Nogle hundeførere har så på de 12 uger lært deres hund alt hvad der er værd at lære og stopper derefter. Andre bliver heldigvis hængende hos os, og tilmelder sig derefter andre hold.

  Hvalpeholdet har været gennem en omstrukturering og en kraftig slankekur. Der optages nu kun ca. 12 hvalpe pr. kursusstart. Katja og Linda har lige afsluttet det første kursusforløb med denne stuktur. Og de er efter sigende, rigtig tilfredse med den nye struktur.

  I Agility bliver der store forandringer fra årsskiftet. Kjeld har valgt at stoppe som instruktør. Lena har tilbudt sin assistance og skal fremover hjælpe Anne-Marie med at træne holdene.

  C-holdet er blevet så stort at Christa og May-Britt har valgt at dele det op i 2 hold. Et C- og et D- hold. Også dette sker hér fra årsskiftet.

  Rally er inde i en god udvikling. For få år siden havde vi ikke noget Rally-hold og i år har Rikke udvidet så der nu både er et begynder- og øvet hold.

  Ud over vores træning har vi:

 • Afholdt Agility konkurrence

 • Deltaget i møder vedr. Lands-og kreds

 • Holdt foredrag med Charlotte Frigast

 • Sommerafslutning

 • Lokalkonkurrence for Agility, hér i nov.

 • Afholdt sporkurser

 • Lagt klubhus til kredskursus

 • Oprettet NoseWork selvtræningshold

 • Prøvekonkurrence/afslutning for kursusholdene

 • DcH´s Eftersøgningstjeneste har været her

   

  I år har vi haft 2 hundeførere der har deltaget i DM. Annette i Agility og Tine i B. Et stort tillykke til dem.

  Der ud over kan jeg nævne at vi har fået lov til at klippe arealet mellem klubhuset og åen så vi i de perioder hvor græsset ellers ville stå højt, nu kan træne på arealet.

  Så vi har efter aftale med Holbæk kommune sagt ok til at Boxerklubben kan bruge vores arealer når vi ikke træner på dem. De har dog ikke været hér endnu.

   

  Til slut en stor tak til alle frivillige der gør det muligt at køre klubben. Adfærdskonsulent, Instruktører, hjælpeinstruktører, Bestyrelsesmedlemmer samt alle dem der med stort og småt får det hele til at fungere.