Danmarks Civile Hundeførerforening

Holbæk afdeling

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

SØNDAG DEN 30. NOVEMBER 2014

 

Referent: Nina Knudsen

Stemmeberettigede: 11

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
  2 indkomne forslag fra bestyrelsen
 4. Kassereren aflægger regnskab
 5. Fastsættelse af telefonpenge til bestyrelsen
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer                       
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter

10. Valg af 2 revisorer                                          

11. Valg af 2 revisorsuppleanter  

12. Eventuelt

 

 

1)    Dirigent: Kim Olin blev valgt, og konstaterede at GF var indkaldt lovligt.

2)    Formandens beretning. Beretningen forefindes separat. Blev godkendt uden bemærkninger.

3)    Indkomne forslag:

a)    Fra bestyrelsen:
§5 i vedtægterne ændres til: Generalforsamlingen afholdes senest .1 søndag i december. Dette for at der er bedre tid for revidering og til udsendelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vedtægterne ændres og nye vedtægter lægges på hjemmesiden.

b)    Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret, dvs. 625 kr. for kontingent og 475 kr. for 12 måneders træning = 1.100 i alt. Hvalpe/kursushold 700 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4)    Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.

5)    Telefonpenge til bestyrelsen – fortsætter uændret med kr. 2.400 – enstemmigt vedtaget.

6)    May-Britt Schlicker – ikke på valg

7)    Kjeld Schrøder på valg, og ønskede ikke genvalg.
Nina Knudsen valgt til kasserer

8)    Bestyrelsesmedlemmer:

a)    Stine Zachariassen genvalgt

b)    Tine Larsen genvalgt

c)    Britta Døj genvalgt
Det var ikke flere kandidater til valg til bestyrelsen. Herved består bestyrelsen af 6 medlemmer i 2015. Bestyrelsen vil forsøge sig med ”prøve-optagelse” af bestyrelsesmedlemmer, hvis en interesseret skulle melde sig – gerne fra agility, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen efter at Kjeld er trådt ud. Medlemmer på prøve i bestyrelsen vil ikke have stemmeret, men får muligheden for at snuse til bestyrelsesarbejdet inden et evt. valg i 2015.

9)    Suppleanter:

a)    Dorte Olin genvalgt

b)    Søren Andersen valgt

10)  Revisorer

a)    Kjeld Schrøder valgt

b)    Linda Christensen valgt

11)  Revisor suppleanter:

a)    Bente Lodal

b)    Anne-Marie Mess
Alle under punkt 7, 8, 9, 10 og 11 blev valgt enstemmigt og uden afstemning.

12)  Eventuelt
I 2015 forventes tre større investeringer i klubhuset: Bygning af overdækning til terrassen, varmepumpe købes og installeres og grusvejen udbedres.

 

Til slut takkede Kim og May-Britt for en god generalforsamling og der blev råbt hurra for DCH Holbæk.

 

30. november 2014/Nina Knudsen
 

 

 

Underskrift formand:

 

 

 

May-Britt Klindt Schlicker

 

 

 

Underskrift dirigent:

 

 

 

Kim Olin

 

Formandens beretning

Beretning for bestyrelsens arbejde i 2014.

 

Det alt overskyggende der skete fra sidste generalforsamling og til nu, var Stormen Bodil.

I lang tid havde vi forhandlet med Kultur og fritidssekretariatet om betingelserne for flytningen. Der var uklarhed over arealer og hvad vi måtte slå. Derudover så var det måske lidt uoverskueligt at få planlagt hvornår flytningen skulle ske og hvordan vi skulle få det organiseret. Vi talte hele tiden om at vi blev nødt til at få bygget et skur til opbevaring af redskaberne, ellers kunne vi ikke være der. Og vi havde jo også 5 år at gå på førend fredningen skulle være gennemført, så hvorfor haste.

 

Jatak sagde Bodil den 5.12. rasede hun ind over Danmark og ikke mindst Holbæk fælled. Terrassen var fløjet mange meter over taget og tæt på bebyggelsen bagved. Taget hang i flager. Tagpladerne af blik blafrede i vinden og det var decideret farligt at være i nærheden. Det var så slemt at vi måtte fjerne hvad der fjernes kunne i en fart. En række medlemmer mødte op i weekenden og vi gik rundt i ruiner, med vandet silende gennem loftet og ned af nakken.

Fordelen var at vi kunne lade det stå vi ikke skulle bruge og så kom bull dozeren og tog resten. Der var ikke tid til planer og organisering det var bare derudaf og tak til alle jer som deltog.

 

Heldigvis havde vi nået i efteråret at lave en arbejdsweekend hvor området var blevet trimmet, taget renset og området ved klubhuset ryddet. I løbet af sensommeren og det tidlige efterår har Kjeld så sørget for at få bygget os det skur vi har længtes så meget efter. Nu står det der. Tak for det Kjeld.

 

Vi har gjort os umage med at få lavet et hyggeligt klubhus, med lidt pænere møbler, lidt orden i sagerne og rart at være.

Det blev endnu mere tydeligt da vi flyttede at Agility redskaberne ikke kunne mere. De var tunge, uhåndterlige og i øvrigt ikke længere kunne bruges i konkurrencer, fordi de var utidssvarende. Tuborgfondet blev søgt endnu en gang og denne gang lykkedes at få et tilskud til redskaberne på 25.000. De har alt i alt kostet 32.000 men nu er vi også så opdateret at vi igen kan holde konkurrencer i Agility.

 

Vi er i år nået op på 162 medlemmer – det betyder at vi er blandt de 4-5 største afdelinger i Kreds 6, dvs. Sjælland, Lolland og Falster. Men men det er ikke sådan at det er 162 blivende medlemmer. Det er hvalpeholdet og de 3 tidsbegrænsede hold vi har haft i år som har trukket antallet hjem. I antal medlemmer som går hele året er vi nok mere omkring de 50.

Det bringer mig til at vi sagtens kunne have endnu flere medlemmer, hvis bare vi havde flere trænere. De tidsbegrænsede hold, der er der flere som gerne ville fortsætte, men vi har kun ind imellem ledige pladser og må afvise en del. Det er smadder ærgerligt.

Vi har i alt 10 trænere. De dækker hvalpeholdet, 3 C-hold, ABE hold og så har der som sagt været et forårs og et efterårs kursushold og så et hold som er gået hen over hele sommerperioden, dvs. medens der har været aftentræning og så har vi selvfølgelig 2 Agilityhold. Der er 2 medlemmer som har meldt sig til træneruddannelsen fra januar (og en på venteliste til senere), så her får vi indenfor et halv års tid 2 nye faste hold.

 

Jeg vil gerne sige tak til alle de trænere som kommer og bruger deres kostbare fritid på hunde og hundeførere. Også stor tak til Gundhild, som jævnligt kommer ud og gør rent i klubhuset efter alle os andre. Uden jer havde vi ingen klub. Vi var selvfølgelig heller ikke en klub uden medlemmer og derfor også tak til jer, hvoraf en hel del har holdt ud i mange år og nogen af jer er også nået rigtig rigtig langt i konkurrencer.

 

I konkurrencer er der en del vi kan være rigtig stolte af. I Agility er Anette Thøgersen i år blevet Sjællandsmester og ikke nok med det men hun er blevet det i to klasser med to forskellige hunde.

Vi har haft 4 som kvalificerede sig til DM. Desværre måtte Stine som stod med aller flest point i E klassen melde fra fordi hendes hund pådrog sig en alvorlig skade, men jeg er sikker på hun var blevet den aller bedste hvis ikke det var sket.

I A klassen havde vi Britta af sted og hun fik en flot 20. plads. I B-klassen var Tine udtaget og hun fik en flot 5. plads. I Agility var Anette Thøgersen udtaget med 2 hunde. Hun kom B-finalen med dem begge og blev så godt placeret med Farlig Harley at hun kom i A-finalen. Her blev det dog til en 20. plads, men Husk lige at disse pladser ikke bare er en plads i DM rækken, det er altså ud af samtlige hunde i hele landet i DcH. Det er meget flot klaret af dem alle.

Bestyrelsen har saneret i pokalerne. Der var mange med gamle navne og baggrunde som ikke rigtig længere havde en forbindelse med den nuværende klub. Der er nu pokaler for de med højeste gennemsnit til konkurrencer, og så er der flidspokaler. Til gengæld har vi også ændret på at bestyrelsesmedlemmer også kan få tildelt pokaler, hvis de har gjort sig fortjent til det. Det er trænerne som indstiller til flidspokalerne.

Af arrangementer har vi holdt Nytårskur – sommerafslutning – kredskonkurrence - Åbent hus og lokalkonkurrence og i dag har der så været juleafslutning. Vi har også lagt hus og arbejdskraft til at en af weekenderne i træneruddannelse har været afholdt her i klubhuset.

 

Alt i alt synes jeg og bestyrelsen at vi har fået os en god klub, en ordentlig stemning og omgangstone og er faktisk lidt stolte af den klub vi har i dag, men som I vil se senere på dagsorden så kommer vi til at mangle et par bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst en kasserer. Det er jo sådan at Kjeld efter 9 år i bestyrelsen nu synes at andre skal træde til. Det håber vi også sker. For uden en kasserer i en klub så har man ingen klub.

Tak for ordet.