Bestyrelsesmøde hos Martin d.18/8-2011
Mødedeltagere:
May-Brit, Vibeke, Stine, Martin og Birger.

Fraværende:
Jimmi- afbud fra Torben

Dagsorden:

1.Nyt fra:
* Kasseren.
*Formanden.
*Hjemmesiden.

2.Planlægning af resten af året:
*Evaluering af sommerafslutningen.
*Årsfesten.
*Trænerdag.
*Elitekonkurrence.
*Nye hold.
*Medlemsmøde.
*Generalforsamling.

3.Andre punkter:
*B-holdet søger om en boldkanon.
*Drøftelse af tilbud fra Torben om et "løbende" hvalpehold.

4.Eventuelt:


*Nyt fra Kasseren.
Regnskabet ser ok ud.
B-holdet søger om en boldkanon-det bevilges. Skal tages med hjem af trænerne (Kim). Tidligere har det været et problem at de er blevet stjålet.

*Formanden:
Det har været sommer, så der er ikke sket så meget. Michaels hold er overtaget af Vibeke og senere kobles Lis Andersen på. Det er blevet et begynder-C/ unghundehold.
Hvalpehold starter i næste uge. Vi hjælper til med at indskrive, udlevere blade og byde velkommen. Herefter overtager Torben.
Multihuset er færdigt og der er indvigelse d.27/8.

*Evaluering af sommerafslutningen:
Det var en god måde at vi gjorde det på en hverdagsaften. At vi lavede noget sjov med hundene og sluttede af med en pølse.

*Årsfesten:
12/11-2011 i Fælleshuset i Vipperød. Næste møde i September skal vi opremse mere præcist hvad der skal ske, og hvad der skal bestilles i forhold til mad, information og tilmeldingmateriale.
Der er uddeling af pokaler på årsfesten.

*Lokalkonkurrence d.29 og 30/10:
Til lokalen har vi kun C og B samt Agility. Prisen bliver 100kr pr. deltager incl. 2stk smørebrød til frokost samt en øl eller vand.

*Trænerdag:
Der udsendes program til trænerne.

*Medlemsmøde:
Her laves flyers til trænerne til uddeling.

*Løbende hvalpehold:
Der er forslag fra Torben med at oprette et "løbende" hvalpehold. Bestyrelsen er meget interesseret i at opstarte et forsøg. Vi tager den endelige beslutning om hvordan vi starter op på næste møde. 

*Evt:
Martin har forsøgt at kontakte Venstrebladet. De har beskrevet nogle muligheder for at vi kan komme lidt ud i æteren. Det kræver dog at vi giver dem en masse oplysninger omkring os selv som forening. Det ser vi på.
 

Bestyrelsesmøde hos May-Britt d.9/6-2011
Mødedeltagere:
May-Britt, Vibeke, Stine, Kjeld, Birger, Jimmi og Torben

Dagsorden:
1.Nyt fra:
Kasseren
Formanden
Hjemmesiden

2.Planlægning af resten af året:
Sommerafslutning
Årsfesten
Trænerweekend
Eliteturnering
Nye hold
Medlemsmøde
Træning i sommerferien
Generalforsamling

3.Andre punkter:
4.Eventuelt

1.Nyt fra Kasseren:
Der er et OK overskud. Vi er pt. 103 medlemmer.
Kæden for enden af vejen er blevet ændret således at man ikke kan "snyde", og det betyder at den skal låses hver gang. Det betyder nok at der måindkøbes ny lås og nye nøgler, da flere har afleveret deres gamle nøgler.
Vi skal gøre opmærksom på at der ikke må køres på Fælleden.

Nyt fra Formanden:
Michael har delt sit hold i 2. Delt i urutinerede og rutinerede. Dvs. et lillehold tirsdag for rutinerede hundefører og et lille hold onsdag for ikke rutinerede hundefører.

Ang. hold efter sommerferien, så tager Torben et hold onsdag fra kl. 19-20 med start uge 34. Fra uge 39
træner det hold om søndagen fra kl. 11-12.

Tilbud om gratis hundeblad der er annonce finasieret. Der er nogle artikler om hunde og hundehold, samt reklamer. De lægges ud i klubben og reklameres på hjemmesiden, at det er til fri læsning.

Aftalen til medlemsmødet er på plads. Hun har lovet at sende materiale til reklame, men det er endnu ikke modtaget.

Målsætningsdebat. Der er møde idag.

Nyt fra hjemmesien:
Det fungerer. Vi kom til at tale om Venstrebladet i forhold til at optage stof omkring klubben. Der kommer ikke rigtig nogen reaktion når vi sender noget til dem. Martin forsøger at skabe en kontakt og finde ud af hvilket format tingeneskal sendes i.

2.Planlægning af resten af året:
Sommerafslutning d.19/6 kl.11:Der laves et opslag- det ordner Stine.

Årsfesten d.12/11: Lokalet er lejet og der er betalt depositum. Emnet tages op igen efter sommerferien.

Trænerweekend: Det er ikke muligt for os at finde egnede lokaliteter. Vi beslutter derfor at der laves en temadag med f.eks Johanna Allanak (lydighedsekspert) om lørdagen i år. Vi går så igang allerede nu med at bestille Stokkebjerg til 2012.

Eliteturneringen d.8/10: Vibeke hat fået tilsagn fra 3 sporlæggere. Der mangler stadig 2. Vibeke regner med
at nå at få de sidste tilsagn. Der var enighed om at sporlæggerne skal honoreres rimeligt, da de gør et stort stykke arbejde. Der må bruges 200kr på hver. Keld undersøger om dommernes honorering dækkes centralt fra. Torben har aftalt jord-75ha.

Nye hold: Vi mangler stadig en B træner. Der er flere hundefører fra andre steder som gerne vil ind, men vi har ikke plads.
Torben foreslog at vi drøfter en anden måde at lave et hvalpehold. F.eks med "løbende" indtag.(cykelhjulhold) Det tages op på et af de kommendebestyrelsesmøder, hvor vi yderligere kvalificerer forslaget.

Der har været forspørgsel om sommertræning- hvornår der trænes og om der er nogen der kører igennem sommeren er op til det enkelte hold.

Generalforsamling d.27/11. På valg: May-Britt, Vibeke og Jimmi.

3.Andre punkter:
Uddelegering af arb. områder. MB laver en liste over alle ansvarspunkter, således at vi kan få uddelegeret opgaverne.

4.Eventuelt:Bestyrelsesmøde hos Vibeke d. 5/5-2011
Mødedeltagere:
May-Britt, Vibeke, Stine, Martin, Keld og Birger

Dagsorden:
1. Nyt fra kasseren
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra andre
4. Den nye hjemmeside
5. Kommende arrangementer
6. Nye hold efter sommerferien
7. Eventuelt

1. Nyt fra kasseren:
Regnskabet ser indtil videre godt ud. Ellers ikke noget fra kasseren. Vi har omkring 90 medlemmer, og der er en del som tilmelder sig til konkurrence.

2. Nyt fra formanden:
Tøj fra DcH-der er kommet ny kollektion.
Der er forslag fra DcH Frederikssund om fællestræning. Det sættes på hjemmesiden.
Michaels hold- Michael kører videre med et begynder C-hold. Der kan sagtens være flere på holdet. De træner tirsdag kl. 19-20.

3. Nyt fra andre:
Det foreslås at der overvejes at lave et mere familietræningshold. Det er forsøgt før, men det er faldet til jorden bl.a fordi det er svært at finde en træner til det. En mulighed er et rallyhold. Vi higer og søger efter en rallytræner.

4. Den nye hjemmeside:
Alle synes der er meget flot og levende. Stine vil gerne have meldinger  hvis man opdager fejl og mangler. Agilityen opfordres til at indsende billeder  af deres aktiviteter også. Gæstebogen kører godt.

5. Kommende arrangementer:
Sommerafslutning søndag d. 16/6-2011 kl. 11. Sjovt arrangement med anderledes konkurrencer med hundene os vi slutter af med en grillpølse til frokost.

Medlemsmøde med hundemassage, opvarmning og "nedvarmning" før og efter konkurrencer.
Vi har fået et tilbud fra en hundemassør, og det siger vi ja til. Medlemsmødet holdes d. 30/8-2011 kl. 19. Det varer ca. 1-1½ time.

Årsfesten bliver i år d. 12/11-2011 kl. 18. Vi satser på at bestille de samme lokaler som sidste år.

Eliteafslutningen bliver d. 8/10-2011.

Lokalkonkurrencen 29-30/10-2011.

Trænerweekend som er aftalt med trænerne d. 3-4/9-2011 er en dårlig weekend, da der er Sjællandsmesterskab. Men vi fastholder, og prøver at få fat i samme sted som sidste år.

Generalforsamling d. 27/11-2011

Juleafslutning d. 4/12-2011

6. Nye hold efter sommerferien:
Holdene starter op i uge 31.
Hvalpehold efter sommerferien starter op i uge 34 og med afslutning søndag i uge 47. Så er der taget højde for ingen træning i efterårsferien.
Torben og Susanne har sagt ja til at træne hvalpehold.
Der skiftes til weekendtræning fra uge 39.

7. Eventuelt: