Deltagelse i konkurrencer

 

Reglen gælder fra og med konkurrenceåret 2013.

 

Krav til hundeførere som skal/vil deltage i konkurrencer arrangeret af DcH.

Det er Holbæk afdelings ansvar, at de hundeførere( HF), der deltager i disse konkurrencer, er klædt på til opgaven og har den fornødne viden omkring deltagelse i konkurrencer. Herunder skal de have kendskab til alt relevant i konkurrenceprogrammet, hvordan HF henvender sig til dommerne, klageregler samt god opførsel og kutymer på konkurrencepladsen.

Nye HF, der skal i konkurrence – altså HF i C –klassen og debuttanter i agility – skal have afdelingens godkendelse, inden de kan deltage.

Træneren på det hold, hvor HF er tilknyttet, vurderer, om hund og HF er parate til deltagelse i konkurrence.

Trænerens indstilling skal godkendes af bestyrelsen ( henv. til formanden), hvorefter HF kan tilmeldes sig konkurrencer i afdelingens navn.

For hundeførere i klasserne B, A og E samt øvede konkurrencedeltagere i agility kræves ikke trænerens indstilling, da det her drejer sig om HF med konkurrenceerfaring.

Dog gælder for alle konkurrencedeltager – uanset klasse og erfaring – at kommer der klager over hund eller HF fra en konkurrenceledelse/kredsen/landsforeningen, vil den pågældende HF skulle igennem en ny godkendelse, som sker ved en prøvekonkurrence eller en samtale, som bestyrelsen arrangerer.

Har en HF i tre på hinanden følgende konkurrencer opnået mindre end 50% af max. point i klassen, skal det revurderes af vedkommendes træner, hvorvidt pågældende HF er konkurrenceklar.

Træneren er i alle tilfælde en af bestyrelsen godkendt træner.

Godkendt af bestyrelsen den 21. august 2012.

Tilmelding


Fremover skal alle tilmeldinger til konkurrencer ske via DcH's hjemmeside: http://www.dch-tilmeld.dk

Tilmeldingen kræver at du selv går ind og tilmelder dig. 

Betaling af konkurrencer skal ske til DcH Holbæk, 
på kontonr.: 1551 6692702


HUSK AT PÅFØRE DIT NAVN, MEDLEMSNR. OG HVILKEN KONKURRENCE/KLASSE DU HAR TILMELDT DIG. 

Derefter sendes en mail til Nina, ninaegon@privat.dk , med oplysninger om hvad du har tilmeldt dig til. Hvis du har indbetalt til mere en en konkurrence eller stiller med flere hunde, bedes du skrive prisen på den enkelte konkurrence.