Bestyrelsesmøde 18.11.15

Tilstede: Tine, May-Britt, Nina, Stine, Søren, Dorte O, Dorte J

Referent: Dorte J

 

1). Orientering

 - Katja er færdig uddannet træner

 - indtag på hvalpe hold er sat på pause til 31.01.16, fremover vil der være opstart for nye hvalpe               den 1. Weekend i måneden, holdet bliver opdelt i 3 grupper med forskellige emmer, hvor deltagerne cirkulere rundt.

- hvem der skal have noget for deres hjælp ved konkurrencer, skal drøftes i det nye år.

   May-Britt vil spørge Kredsformanden, hvad man gør i andre klubber.

 

2). Generalforsamling.

- Dirigent: Kim spørges

- Referent: Tine

- Beretning: Godkendt

- Regnskab: Godkendt

- Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Lene Larsen, 1-2 fra agility Connie og Lena

- Vedtægter/indkomne forslag: I paragraf 8 indføjes, at indkaldelsers til generalforsamling kan ske ved mail eller brev, Nina ser på formulering.

Trænergaver: Er indkøbt

 

3). Juleafslutning

- Dorte O sørger for indkøb af æbleskiver og gløgg

- Pokaler: C-Pokalen: Annette Thøgersen

                 C- Flid: Susanne Kragsaa

                 B- Pokaler: Uddeles ikke i år, ingen kandidater

                 A- Pokalen: Flemming

                 A-Flid: Flemming

                 E-Pokaler: Uddeles ikke i ingen kandidater

B pokaler opbevares af Tine og E pokaler opbevares af Stine

Stine sørger for pokalerne

 

Afskedsgave til Torben, Stine køber en gave for 300-350kr

25 års jubilæum Annemarie Agility, Stine køber pokal

25 års dommer jubilæum Kim, Nina køber gave

 

4). Evt.

- Indkøb af komfur, tages op til næste år.

- Vores hjemmeside er blevet dårlig efter opdatering, Stine undersøger muligheder for ny.

 

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

6 oktober 2015

 

Referent: Tine

Deltagere:     May-Britt, Tine, Dorte, Dorthe, Søren, Nina

Fravær: Stine

Dagsorden:  

 

 1. Generalforsamling
 2. Lokalkonkurrence
 3. Evt.

 

1. Generalforsamling

   

    May-Britt på valg, Dorte S. på valg, Søren (supp) på valg

    Dorthe O. erstatter Britta.

    Dorthe spørger Kim om han vil være dirigent.

   

    Forslag til ændring i kontingent: ved indmeldelse efter 1. august -800 kr. /ved indmeldelse efter 1  

    Oktober-600 kr.

   

    Forslag om at der betales 200 kr/årligt ekstra, hvis HF træner med mere end en hund eller på flere

    Hold.

 

   Juleafslutning:

  

   Forslag om ekstern underholdning/opvisning. Dogdancing-opvisning er en mulighed (Anja

   Christiansen)

   Derudover skattejagt- Bestyrelsesmedlemmer opfinder en ”post” /opgave som leder videre

   i jagten.

  

   Dorthe O. sørger for gløgg og æbleskiver.

  

   Uddeling af pokaler under juleafslutningen.

 

   Alle hold opfordres til at flytte træningen til dagen for juleafslutningen/generalforsamlingen

   29/11

   

2. Lokalkonkurrence 25/10

 

    Eftersøgning: Figurant: May-Britt, samt evt. Martine (Dorthe spørger hende)

    May-Britt rykker kommunen for tilladelse til areal.

   

    Udlægning af fært: MB, Dorthe O, og evt. Linda (Tine kontakter hende)

 

    C klassen:

   

     Aflyses sandsynligvis pga. for få hundeførere (min 3)

     Nina forbereder Rikke på, at der ikke er brug for hende som dommer,

     Kim er dommer i A klassen.

 

3. Evt.

 

    Snak om hvordan bestyrelsen synliggør sig-

    Forslag om at hundeførere inviteres i klubhus før træning til kaffe og kage, for at hilse på.

    Dette kan evt. kombineres med teori- undervisning (planlagt af holdets træner)

 

 Næste bestyrelsesmøde onsdag d.18/11 kl. i klubhuset.

   

    

 

  

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

 03.09.2015

 

Referent: Tine

Deltagere:       May-Britt, Tine, Dorthe, Søren, Nina

Fravær: Dorte, Stine

Dagsorden:    

 

 1. Lokalkonkurrence d. 24/10
 2. Generalforsamling

 

1. C klasse: Dommer: Rikke. Figurant: Tine spørger Linda, om hun vil være fig.

    A klasse: Dommer i eftersøgning og Spor: Kim. Dommer i stuedressur: Rikke

                    Figuranter: May-Britt og Søren

                    Sporlægger: Vibeke

                    Opstilling til spor fredag: Nina, Tine, og Vibeke (Dorte S. og Henrik spørges om de vil            
                    deltage.

                    Nina har sandsynligvis egnet areal til spor, spørger dog Vibeke, om arealet er stort nok.

                    Nina spørger Vibeke om egnet areal til eftersøgning.

                    May-Britt sørger for tilladelse til brug af skovareal.

                    Kim vil gerne sætte op til eftersøgning.

                   

                    Stine og May-Britt sætter op til stuedressur fredag.

                    

                    Kjeld spørges om han vil stå for beregningen af dommersedler.

 

                    Dorthe O står for forplejning (husker jeg rigtigt?)

 

2. Generalforsamling d. 29/11

     Indkaldelse sendes ud pr. mail senest d. 15/11

     Dorte S. er på valg, derudover mangler vi en erstatning for Britta.

 

    Næste møde er tirsdag d. 6/10 kl.19.

 

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

13.08.2015

 

Referent: Dorte

Deltagere: May-Britt, Stine, Tine, Britta, Søren, Nina

Fravær: Dorte O

 

Dagsorden:

1. Orienteringer

2. Nyt fra kassereren

3.Status på holdene efter opstart

4. Kommende arrangementer

    - Cocker sammenkomst

    - lokalkonkurrence

    - Anette knudsen klubhus den 06.09.15 og 18.10.15.

    - brush-up kursus

    - flere

5. TUS Samtaler med trænerene, hvem deltage udover May-Britt

6. fremtid, hvad satser vi på, herunder drøftelse om bestyrelsesweekend – oplæg ved May-Britt

7. Eventuelt.

 

 1. Vi er kontaktet af hundemassør, som lave opslag i klubhuset. Vi må have mere uddybende inf. Så bestyrelsen kan godtage et opslag.
 2. -Større udgifter end vi har beregnet pga overdækning af terrasse og varme pumpe (som vil spare penge på el regningen).

     -Stigning af kontigent for dem der melder sig ind efter sommerferien, må tages op igen i 2016.

       

 

 1. - 12-turs klippekort til hvalpe hold, skal bruge inden for 4 mdr.

      -18 tilmeldte på kursus hold

      - 3 ny oprykker B oprykker på ABE-holdet

      - Alle hold er fyldt op.

 

 1. - Cocker sammenkomst 23/8 kl 13-16, May-Britt stiller op, der er en mere, som skal være med.

-          Lokal konkurrence 25/10 A +C, Vibeke går A-spor.

     Øvrigt skal fordeles ved næste bestyrelses møde. 

             Stine sender ”huske-lister” på alle grupper.

-          Bruch-up kursus 26/9 kl 9-16, Dorte O vil stå for mad (skal vel have hjælp?)

Tine undersøger om kurset er med eller uden hund.

-          Færdiggørelses af terrassen 12+13/9 kl 9-16. Buskabet skal spredes til medlemmerne, May-Britt skriver mail til træneren, Stine laver opslag i klubhus og på Hjemmesiden.

Dorte, Nina og Tine vil male træet, før arbejdsweekend (husker jeg rigtigt?) .

 

 1. TUS- samtaler: MayBritt og Nina deltager + ?

May-Britt laver en plan, bestyrelsen kan melde sig 3. deltager.

 

 1. Bestyrelses weekend udskydes til 2016

 

 1. Eventuelt: DCH Holbæk vi tegne sig for en C konkurrence i 2016, ikke muligt at skaffer nok kvalificerede hjælpere til større konkurrence.

 

Lang snak om hvordan dette kan ændres og hvem der skal hjælp til, det kan blive nødvendigt at bestyrelses medlemmer ikke stiller op, men er hjælpere, når konkurrencen holdes hos os selv.

Der kan blive set skævt til os DCH Holbæk, når vi ikke afholder konkurrencer, men vores medlemmer stiller op i de andre klubber.

Vi må tilbyde vores hjælp til andre klubber, f.eks. Næstved som afholder DM i 2016, Nina, Tine og Dorte J, vil tilbyde vores hjælp der.

 

 

 1. Næste møde 03.09.16 kl 19  i klubhuset.

Vi skal planlægge lokal konkurrence og generalforsamling.

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

21 Maj 2015

 

Referent: Tine

Deltagere:     May-Britt, Tine, Stine, Dorthe, Nina

Fravær: Britta, Søren, Dorte

Dagsorden:  

 

 1. Gennemgang af sidste referat
 2. Konkurrencer- hvad gør vi?
 3. Terrassen- dato og deltagelse 
 4.  Evt.- øvrige ting fra opgavelisten

 

 

 1. Referat godkendt.

 

 1. Konkurrencer

 

Kredskonkurrencen d. 30/8-2015, samt kredskonkurrence i 2016 – vi vil kun tilbyde konkurrence i C klassen, primært pga. af mangel på sporlæggere.

Lokalkonkurrence planlagt d. 25/10- 2015 i klasserne C og A.

 

Nina spørger Vibeke om hun vil hjælpe med lægning af spor.

Dorthe spørger Kim om hjælp med eftersøgningsbane.

 

Lokalkonkurrence planlagt 30/10- 2016.

 

 

 1. Terrassen.

Bygning af overdækning d. 4 og 5 juli.

May- Britt kontakter Kjeld ang. Indkøb af materialer.

 

      4.  Evt.

           Sommerafslutning onsdag d. 1 juli kl.18.30, sjov og spas med agility og Rally.

           Stine sætter på hjemmesiden.

 

 

           Trænermøde d.9/6 -2015

 

 
   

 

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

23. April 2015

 

 

Referent:       Dorte J

Deltagere:     May-Britt, Tine, Søren, Nina, Britta, Stine, Dorte

Fravær:         Dorthe

Dagsorden:  

 

 1. Orienteringer 
 2. Regnskab / Øknomi
 3. Gennemgang af sidste referat
 4. Opgavelisten
 5. Landsmøde – Dobbelt medlemskab – nye klage/karantæneregler ved konkurrence
 6. Forsikring af indbo og bestyrelsesansvar (økonomisk)
 7. Planlægning af datoer for aktiviteter mm. For resten af året.
 8. evt.

 

 

1.  Orienteringer

     Brug af ”skovareal” vest for klubhuset, May-Britt har talt med strandmøllen, som er en højrisiko

     virksomhed, når der er åbent, derfor vil de ikke have ansvaret for os hvis noget skete.

     Men når der lukket, kan vi bruge området under kontrolleret former, dvs vi kan være der aften        

     og weekend, vi skal have styr på hundene.

        

    Udlån af klubhus kun til medlemmer og i forbindelse med hunde angementer.

    250,-kr til medlemmer, gratis til bestyrelsesmedlemmer og trænere

 

2. Regnskab

    På nuværende tidspunkt er der 86 medlemmer, i DCH Holbæk.

 

   Regnskab er i orden, det køre som det skal. (Regnskab vedlagt).

 

   Medlemmer som kun er medlem, men ikke træner betaler kontingent til landforening og kreds,    

   Men ikke for træning,

   Der ydes ikke støtte ved deltagelse i  DM.

   Ved indmeldelse skal det nye medlem komme og hilse på..

   Betingelser for at stille op til konkurrencer tages op på et fremtidigt møde.

 

   Kontingent for kursushold og hvalpe hold stiger med 100,-kr, til 800,-kr pr. 1/8-15.

3.Referat godkendt.

   Forsikring: Det er hundeføre eget ansvar at sørge for at have en ansvarsforsikring, tages op senere.

 

 

4. Opgaveliste.

    Ejendoms forsikring af klubhus og skur har kommunen.

    Der skal laves indboforsikring og forsikring som dækker ved bedrageri, så det ikke er

    Bestyrelsesmedlemmerne der hæfter.   

 

5. Landsmøde.

    Der vedtaget nye regler for karantæne til konkurrencer og ved dobbelt medlemskab.

    Se referat fra ordinært landsmøde.

 

6. Se punkt 4.

 

7. Planlægning

    Kredskonkurrence 23/8-15 C-A

    Lokalen 21/6-15 C-B-A

    Generalforsamling 29/11-15 Stine sætter på hjemmesiden

 

    Medlemsmøde med dyrlæge

    Trænermøde med Kaare Dalslet (stavet rigtigt?), May-Britt tager det op på næste trænermøde,            Tine undersøger pris.

 

 

8.Eventuelt-

   Bestille kasse med det nye DCH tøj til prøve, Stine bestiller

  

   Overdækket terrasse spørge Keld ang. plan/hjælp.

 

   Kim Olin har 25 års jubilæum som træner i 2016, han skal hædres på general forsamlingen

  

   Næste møde d. 21/5-15 kl 19 hos Stine

 

 

 

 

 

 

 

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

4. MARTS 2015

 

Referent:       Tine

Deltagere:     May-Britt, Tine, Søren, Nina

Fravær:   Britta, Stine, Dorte, Dorthe

Dagsorden:  

 

 1. Orienteringer 
 2. Gennemgang af sidste referat
 3. Gennemgang af opgaveliste
 4. Kørepenge, hvornår og til hvad skal vi give det.
 5. Gennemgang af væsentlige ændringer/oplysninger på landsplan.
 6. Landsmøde
 7. Referat fra trænermøde og kreds generalforsamling.
 8. . Eventuelt.

 

 

 1. Orienteringer

  Der er kommet nye karantæne regler i forbindelse med konkurrence. Dette kræver    vedtægtsændrin­g, som træder i kraft efter landsmødet.

   

  Eftersøgningsholdet udvider med menneske-eftersøgning. Nærmere orientering følger

   

  Vedr. konkurrencer

  Hvis en hundefører melder afbud til konkurrencer efter tilmeldingsfristen, mister vedkommende indskud.

   Hvis en hundefører melder til konkurrence og undlader at betale gebyr, hæfter klubben for beløbet

   

  Forsikring:

  DCH`s forsikring dækker trænere og figuranter under træning. Hundeførere dækkes af 

  egen forsikring. Hundefører bør selv undersøge deres egen forsikring for eventuel dækning.

  Der skal ikke længere fremvises forsikringspapirer, dog er det klubbens ansvar at den lovpligtige ansvarsforsikring er betalt

  .

  Træneraspiranter har valgt overbygning:

   Katja – Rally, May-Britt –Familiehunde

   

  Der er på hovedbestyrelsesmødet blevet valgt nyt Logo til DCH

   

  Kasserer:

  Fornuftigt budget- en del nye medlemmer bl.a på hvalpehold og Susannes hold

  Winkas systemet- regnskab online program, det blev på bestyrelsesmødet besluttet at vi indkøber det.

   

  2. Referat af sidste møde

      Referat gennemgået

  3. Gennemgang af opgaveliste

     Vi skal på næste møde snakke om lokalkonkurrence (sommer), Regler for kørepenge,

     Ansvar for Medlemsdatabasen, samt administration af medlemmernes ansvarsforsikring.

   

  4. Kørepenge

     Overført til Opgavelisten/ næste møde

   

  5.Gennemgang af væsentlige ændringer/oplysninger på landsplan

     Karantæneregler - se orienteringer

   

  6.Landsmøde

     Vi har ingen deltagere.

   

  7. Trænermøde

      Hundeførerere, som skal i konkurrence for første gang, bør have mulighed for at stille i       

       lokalkonkurrence, som en slags ”prøve”

   

  8.Eventuelt-

    Næste møde d. 23 april

   

   

   

   

   

   

   

DCH Holbæk

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

15. OKTOBER 2014

 

Referent: Nina

Deltagere:     May-Britt, Tine, Dorte, Britta, Stine, Dorthe, Søren, Nina

Fravær:         

 

Dagsorden:

1. Orienteringer

2. Referat fra sidste møde, samt generalforsamlings ref.

3. Opgaver

4. Brug af klubhus:

    a. 14.2. grunduddannelse/Anette Knudsen, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

    b.  14,6, kredskursus. vedr. Anja Christiansen fra VM holdet i dog-dancing. kl. 10-16.00.

5. Nytårskur - hvem gør hvad?

6. Vedtægter, rettelse af § 5.

7. Forslag om at benytte on-line regnskabsprogram.

8. Underskrifter i forbindelse med overdragelsen af kassererposten.

9. Hjemmesiden - div. opdatering efter generalforsamlingen og prisoversigt mere synlig.

10. Datoer - trænermøder og bestyrelsesmøder.

11. Opgavefordelinger.

12. Eventuelt.

 

 1. Orienteringer
  Årlige papirer er afleveret til kommunen
  Vi skal overveje vores forsikringer, dels for hæftning, dels indbo og materialeskur.
 2. Referat af sidste møde + Generalforsamlingsreferat
  Referater gennemgået
 3. Bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder
  Listen opdateret med nye navne på nogle af opgaverne. Vi revurderer på medlemsdatabasen, når Nina og MB har gjort sig nogle erfaringer.
 4. Klubhus arrangementer
  14/2 Lørdag – Dorthe og Britta sørger for morgenmad, frokost, kaffe og kage
  14/6 Søndag – Stine og Tine sørger for frokost, kaffe og kage
 5. Nytårskur
  Dorthe æg og tomat – rugbrød - smør
  May-Britt - Sild
  Britta – Frikadeller

Tine – Ost - brød
Stine – ribbensteg
Drikkevarer - Dorthe

 1. Vedtægter – rettelse
  Stine sætter opdaterede vedtægter på hjemmesiden
 2. Regnskabs online program

 


Enighed om at vi entrerer med WinKas, når Nina har samlet nødvendig viden og information.

 1. Underskrifter
  Det endelige dokument til overtagelse af tegningsretten over konto i Danske Bank blev skrevet under
 2. Opdatering af hjemmesiden
  Bestyrelsen, Søren med foto, Kjeld udskiftes med Nina, Helle slettes, Priser mere synlige og nemme at finde
 3. Datoer, trænermøder og bestyrelsesmøder
  Onsdag den 4. marts. Dorte kan ikke komme. Tine er referent
  Torsdag den 23. april

  Forslag til trænermøder sendes ud af MB.
 4. Opgavelisten
  Vi skal næste møde fordele/planlægge opgaver omkring grusvej, varmepumpe, overdækning, ovn
 5. Evt.
  Aftentræning starter 7/8 april